Trophies
​優異獎項

​課程獎項

本課程設有多個獎學金和優異成績獎項,以獎勵學習表現優異的學員,包括︰

  • 入學前:

1. 中國語言文學文科碩士入學獎學金(#金額港幣 15,000 元,名額 10 個,頒給在認可大學本科畢業時取得一級榮譽成績、或總平均積點〔CGPA〕達 3.6 或以上的新學員,額滿即停止頒發。獲得條件性取錄的申請者,畢業成績如達到上述要求,同樣符合資格)

  • 入學後:

2. 中國語言文學文科碩士獎學金
3. 中國語言文學文科碩士獎
4. 中國語言文學文科碩士總結性學習體驗學科獎​

歷屆得獎者名單

1. 中國語言文學文科碩士入學獎學金

       2021-2022                          2020-2021

       陳凱庭                                陳家駿

       鍾家寶                                徐竟勛

       譚欣虹                                霍曉茵

       王清儀                                霍文傑

                                                   許曉婷

                                                   孫卓嵐

                                                   達凱棋

2. 中國語言文學文科碩士獎學金

       2020-2021                          2019-2020                          2018-2019                        

       曾嘉麗                                蘇詠詩                               梁陞勤

     

3. 中國語言文學文科碩士獎

       2020-2021                          2019-2020                          2018-2019

       周子淳                                羅艷莎                               何嘉晋

       黃嘉進                                                                           劉慧茵

       徐曉童                                                                           李馥蓉

   

4. 中國語言文學文科碩士總結性學習體驗學科獎​

       2020-2021                          

       周子淳

       鄭詠茜                              

政府獎學金

  1. 獲取錄入讀本課程的現任全職教師,可申請教育局「教師獎學金(進修碩士學位課程)」。最新詳情請瀏覽教育局網頁

  2. 本課程屬語文教育及研究常務委員會「語文教師專業發展獎勵津貼計劃」認可課程。詳情請瀏覽語常會網頁